Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Kontakt email adrese i slanje obaveštenja

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Postoji više tipova obaveštenja koja se šalju na email adrese podešene u korisničkom portalu i na zakupljenim servisima. Veoma je važno da uvek vodite računa da Vaša email adresa bude ispravno podešena na svim lokacijama i za sve tipove obaveštenja, kako biste bili u mogućnosti da uvek od nas dobijate sva važa obaveštenja na odgovarajuću(e) email adresu(e)...

1. Korisnički nalog

1.1. Glavni (administrativni) kontakt

Glavna kontakt email adresa se nalazi u "korisničkom nalogu" i podešava se na strani "Moji Podaci". Korisničkom panelu se pristupa prema sledećem uputstvu... https://helpdesk.dreamweb.rs/sr/baza-znanja/article/pristup-korisnickom-portalu

Ovaj kontakt se koristi za slanje svih administrativnih obaveštenja, kao na primer obaveštenja o aktivaciji usluga, podataka za pristup zakupljenim uslugama, obaveštenja o isticanju usluga, planiranim radovima na servisima, predračuna za nove usluge i produženje pretplate za postojeće usluge i slično. Glavni kontakt email se takođe koristi i u slučaju komunikacije sa klijentom, odnosno slanja nekih dodatnih obaveštenja od strane našeg korisničkog servisa i podrške. Veoma je važno da ova email adresa bude uvek ispravna kako biste mogli da dobijate važna obaveštenja od nas.

 

Pogledajte i detaljnije uputstvo za promenu email adrese korisničkog naloga.

 

1.2. Dodatni kontakti korisničkog naloga

U svom korisničkom panelu takođe možete podešavati i dodatne kontakt osobe i email adrese na strani "Moj nalog > Dodatni kontakti", a za dodatne kontakte se mogu birati i tipovi obaveštenja koji su tom kontaktu namenjeni. Svakako je preporučljivo da u nalogu uvek imate podešene i dodatne kontakt email adrese. Može se podesiti neograničeno dodatnih kontakata u korisničkom nalogu.

 

Pogledajte i uputstvo za upravljanje dodatnim kontaktima korisničkog naloga.

 
Email adresu u korisničkom nalogu (glavnu ili dodatnu) treba obavezno koristiti i za upućivanje bilo kakvih zahteva našoj podršci. Zahtevi koji uključuju bilo kakve promene u korisničkom nalogu ili na zakupljenim uslugama ili zahtevaju pružanje nekih poverljivih informacija o korisniku ili zakupljenim uslugama, neće biti prihvaćeni sa email adrese koja nije navedena u korisničkom nalogu. Neki administrativni zahtevi mogu biti prihvaćeni samo sa glavne email adrese, dok će svi tehnički zahtevi biti prihvaćeni i sa dodatnih kontakt email adresa.

 

2. cPanel (hosting/server) kontakt

Takođe bitan kontakt je email adresa koja je podešena na serveru, odnosno u samom hosting nalogu, a koja se može ažurirati na strani "Contact Information" (Kontakt informacije) u cPanelu. Email adresa koja je ovde podešena se koristi za obaveštenja koja automatski šalje sam server u slučaju nekih tehničkih problema u Vašem nalogu, kao na primer kada se upotreba prostora u nalogu, mesečnog protoka ili prostora u mailbox-u bliži limitu i veoma je važno da i ova email adresa uvek bude ispravna kako biste na vreme dobili ovakva važna obaveštenja sa servera i da biste bili u mogućnosti da na vreme reagujete i otklonite potencijalne probleme. Ovde se može opciono podesiti do dve kontakt email adrese. cPanel kontakti se ne mogu koristiti za pružanje tehničke podrške ili slanje drugih administrativnih obaveštenja, već služe samo za automatizovana obaveštenja sa servera.

 

Pogledajte i uputstvo za upravljanje cPanel kontaktima za obaveštenja sa servera.

 

Pogledajte i članak o slanju upozorenja o upotrebi resursa hosting naloga.

 

3. Domen / Registrant (vlasnik domena)

Pored ovih prethodno navedenih važnih kontakta koji služe za obaveštavanje, postoji i email adresa u whois bazi svakog registrovanog domena. Ova email adresa po pravilima ICANN organizacije i nadležnih registara domena mora uvek biti ispravna, kao i svi ostali podaci u whois bazi domena. Email adresa u whois bazi domena se koristi u slučaju transfera domena, kada mora biti ispravna da bi transfer mogao da se obavi, a za generičke tipove domena se i jednom godišnje šalje poruka za proveru podataka u whois bazi. Nadležni registar može domen suspendovati, odnosno isključiti sa interneta u slučaju da email adresa u whois bazi domena nije ispravna. Kod svih generičkih i internacionalnih domena, email adresu i ostale podatke u whois bazi možete podešavati sami u svom korisničkom panelu na strani "Domeni > Moji Domeni > Upravljanje > Ažurirajte podatke u WHOIS bazi domena ". Kod nacionalnih (RS i СРБ) domena se email adrese za whois bazu unose odvojeno prilikom porudžbine svakog domena, a u slučaju nastalih naknadnih promena, potrebno je da od nas zatražite svaku promenu u whois bazi nacionalnog domena. Po pravilima registra u obavezi ste da svaku nastalu promenu obavezno prijavite u roku od 5 dana.

 

* Prilikom aktivacije novog hosting naloga ili registracije novog generičkog i internacionalnog domena, email adresa u hosting nalogu, odnosno u whois nazi domena, će biti uvek podešena na glavnu email adresu koja je u tom trenutku podešena u Vašem korisničkom panelu. Ako naknadno menjate svoju email adresu, odnosno prestanete da koristite staru email adresu, potrebno je da u najkraćem roku obavite promenu i na svim prethodno navedenim lokacijama, odnosno u korisničkom panelu, hosting nalogu i whois bazi domena.


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting