Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Upravljanje dodatnim kontaktima

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

U svom korisničkom panelu možete uneti podatke dodatnih kontakt osoba i njihove email adrese i birati tipove obaveštenja koji su kontaktima namenjeni.

Napomena: Email adresu u korisničkom nalogu (glavnu ili dodatnu) treba obavezno koristiti i za upućivanje bilo kakvih zahteva našoj podršci. Zahtevi koji uključuju bilo kakve promene u korisničkom nalogu ili na zakupljenim uslugama ili zahtevaju pružanje nekih poverljivih informacija o korisniku ili zakupljenim uslugama, neće biti prihvaćeni sa email adrese koja nije navedena u korisničkom nalogu. Neki administrativni zahtevi mogu biti prihvaćeni samo sa glavne email adrese, dok će svi tehnički zahtevi biti prihvaćeni i sa dodatnih kontakt email adresa.

Da bi ste postavili dodatni kontakt u nalog, pratite sledeće korake...

 1. Nakon pristupa korisničkom nalogu, dodatni kontakt možete postaviti putem dugmeta u okviru vidžeta "Dodatni kontakti" ili kroz glavni meni, kao što je prikazano na slici...

  Dodatni kontakt

 2. Unesite podatke o kontaktu...

  Dodavanje dodatnog kontakta

  VAŽNO! U okviru sekcije "Podešavanje obaveštenja", obavezno odaberite tipove obaveštenja koja su namenjena tom dodatnom kontaktu. Ukoliko se ne odabere tip obaveštenja, na email adresu dodatnog kontakta se neće slati nikakva obaveštenja!

  Opcija "Aktivacija pod-naloga" omogućava da kontaktu dodelite pristup određenim delovima korisničkog naloga i može biti korisna ako je na primer, potreban pristup računima i predračunima nekoj osobi u firmi i slično.

  Nakon što završite sa unosom, kliknite na dugme "Sačuvaj promene"...

Za postavljanje novog dodatnog kontakta, pristupite strani sa kontaktima, a zatim iz padajuće liste pored "Odaberite kontakt" odaberite "Dodavanje novog kontakta".

Da obrišete dodatni kontakt, odaberite ga iz padajućeg menija i kliknite na dugme "Obriši kontakt" na dnu strane.


Opciono, za dodatne kontakte možete aktivirati i podnaloge, prema sledećem uputstvu.

 

 

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting