Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Promena web root direktorijuma glavnog domena

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Podrazumevani direktorijum u koji je potrebno smestiti fajlove sajta na glavnom domenu je public_html/. Promena ove putanje nije moguća, za razliku od direktorijuma sajtova na dodatnim domenima, koje je moguće proizvoljno odabrati i menjati.

 

Kod nekih web aplikacija, kao na primer Laravel baziranih aplikacija, potrebno je promeniti web root na neki poddirektorijum u okviru foldera sajta, što se može postići rewrite direktivama po ovom uputstvu.

 

Ukoliko je potrebno da se sajt na glavnom domenu učitava iz nekog poddirektorijuma foldera public_html/, a da se pritom naziv tog poddirektorijuma ne pojavljuje u URL adresi u browseru, to je moguće postići dodavanjem sledećeg rewrite kôda na početak .htaccess fajla, koji treba da se nalazi u public_html/ direktorijumu. Ako .htaccess fajl ne postoji na toj lokaciji, potrebno je da ga kreirate.
 

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vasdomen.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.vasdomen.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/?public/
RewriteRule (.*) /public/$1 [L]

 
U navedenom primeru se fajlovi sajta koji treba da budu javno dostupni nalaze u folderu public_html/public/

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting