Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Promena glavnog domena hosting naloga

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Promena glavnog domena se može obaviti samo u sledećim slučajevima:

  1. Istekla je registracija starog glavnog domena i više se neće obnavljati
  2. Nije započeto korišćenje hosting naloga (potpuno prazan hosting nalog, bez modifikacija)
  3. U prvih 15 dana od inicijalne aktivacije hosting naloga (naknadna promena paketa ne utiče na ovaj rok)

 

Za ovu promenu je takođe neophodno da novi glavni domen bude prethodno registrovan i usmeren na naše DNS servere.

Registraciju novog domena možete poručiti na sledećoj adresi: https://www.dreamwebhosting.net/domeni.php

 

VAŽNO: Imajte u vidu da cPanel nije koncipiran za jednostavnu promenu glavnog domena hosting naloga. To je ipak moguće uraditi, ali to često zahteva i dodatne korake sa Vaše strane i može dovesti do određenih problema i prekida u radu sajta i email adresa na domenima. Zbog toga promena glavnog domena nije preporučljiva opcija i obavlja se samo kada je to jedina opcija, kao na primer u slučaju isteka starog glavnog domena, koji se više neće koristiti.

Pre svega je bitno da znate da glavni domen uvek prikazuje sadržaj iz public_html/ foldera, što znači da promenom glavnog domena novi glavni domen automatski počinje da prikazuje sadržaj iz tog foldera. U skladu sa tim je potrebno da fajlove sajta na starom glavnom domenu samostalno obrišete ili premestite iz public_html/ direktorijuma i u taj direktorijum postavite fajlove koje novi glavni domen treba da koristi.

Ukoliko se promena glavnog domena obavlja na neki dodatni (Addon) domen, a na tom je domenu postojao sajt, njegovi fajlovi moraju samostalno biti premešteni u public_html/.

U slučaju premeštanja sajta, a u zavisnosti od web aplikacije i/ili načina izrade sajta, može biti potrebno i da obavite promenu apsolutne putanje u bazi i/ili konfiguracionim fajlovima sajta.

Promena glavnog domena hosting naloga takođe utiče i na email adrese na glavnom domenu, poddomene, fajlove i bazu websajta, a može uticati i na rangiranje u okviru pretraživača, u zavisnosti od konkretne promene.

 

Pre nego što se odlučite na ovaj korak, savetujemo da pažljivo pročitate nastavak ovog članka, i upoznate se sa posledicama promene glavnog domena hosting naloga.

 

1. cPanel username

Korisničko ime cPanel naloga (username), kao i prefiks baze, ostaje isto, odnosno ne menja se u sklopu promene glavnog domena, ukoliko se u nalogu koristi najmanje jedna baza podataka.

 

2. Email adrese

Sve postojeće email adrese na glavnom domenu će biti automatski promenjene na istoimene adrese na novom domenu. Na primer, ako ste imali adresu "office@starisajt.com" i sada registrujete domen novisajt.rs i zatražite od nas promenu glavnog domena, ta email adresa će, nakon obavljene promene domena, biti automatski promenjena u "office@novisajt.rs". To važi i za sve ostale email adrese na domenu "@starisajt.com" u nalogu. 

Izuzetak je promena glavnog domena hosting naloga na neki već postojeći Addon ili Alias domen u okviru istog hosting naloga, na kome su već bile kreirane email adrese. U tom slučaju neće doći do promene email adresa.

 

3.  Prosleđivači

Ukoliko se neki od postojećih Addon ili Alias domena postavlja kao novi glavni domen hosting naloga, a za email adrese na tom domenu su, pre promene glavnog domena, postojali prosleđivači pošte, ti prosleđivači će nakon promene glavnog domena biti izgubljeni, i potrebno će biti da ih korisnik ponovo kreira.

  

4.  Poddomeni

Ako se glavni domen menja na neki novi domen koji do sada nije bio hostovan u ovom paketu, svi poddomeni koji postoje na starom glavnom domenu tipa poddomen.starisajt.com će biti automatski promenjeni na poddomen.novisajt.rs.

 

Ako želite da se neki od postojećih Addon ili Alias domena postavi kao glavni, a na tom domenu već ima kreiranih poddomena, neophodno je da pre promene glavnog domena uklonite sve poddomene sa tog Addon/Alias domena, a nakon promene glavnog domena ponovo da ih kreirate.

 

5.  Fajlovi i baza web sajta

Ukoliko za glavni domen hosting naloga želite da se postavi neki već postojeći dodatni (Addon) domen, koji već ima sajt u zasebnom direktorijumu, potrebno će biti da fajlove tog sajta (uključujući i skrivene fajlove) premestite direktno u direktorijum glavnog domena, tj. public_html/, jer će novi glavni domen nakon ove promene automatski prikazivati sadržaj (sajt) koji se nalazi u tom direktorijumu.

 

Ako se promena domena obavlja na postojećem sajtu, kod nekih CMS aplikacija, kao što je na primer WordPress, neophodno je da obavite i promenu domena u celoj bazi sajta. Takođe, u zavisnosti od web aplikacije koja pokreće sajt, može biti potrebno da adekvatno modifikujete i apsolutnu putanju u konfiguraciji i/ili bazi sajta, kako bi sajt ispravno radio na novoj lokaciji.

 

6.  Rangiranje sajta na pretraživačima

Ako se menja domen na postojećem sajtu, rangiranje na pretraživačima će biti potpuno izgubljeno. Ovo može biti izbegnuto ukoliko se, nekoliko meseci pre isteka starog glavnog domena i promene glavnog domena hosting naloga, novi domen postavi u hosting nalog kao Alias domen, i tom prilikom se obavi promena domena u konfiguraciji i bazi sajta i kreira permanentna (301) redirekcija sa starog na novi domen, kako bi pretraživači na vreme dobili informaciju da je adresa sajta promenjena. Naravno, ova opcija nije moguća u slučaju da je već istekla registracija starog glavnog domena.

 

7. Dodatni DNS zapisi na Addon/Alias domenu

Ako se postojeći Addon ili Alias domen postavlja kao novi glavni domen, s obzirom da je neophodno da se taj domen prethodno ukloni iz naloga da bi mogao da se postavi kao glavni domen, biće izgubljeni i dodatni DNS zapisi u zoni tog domena, pa će nakon promene glavnog domena biti potrebno i da ponovo kreirate takve (custom) DNS zapise na tom domenu.

 

 

Ukoliko ste spremni da obavite navedene korake i želite promenu glavnog domena hosting naloga, nakon registracije novog domena ili odabira postojećeg, koji treba da zameni glavni domen u Vašem hosting paketu, potrebno će biti da kontaktirate tehničku podršku i zatražite da se glavni domen u Vašem paketu promeni i tom prilikom potvrdite da ste pročitali ovaj članak o promeni glavnog domena i razumeli šta je sve potrebno da obavite uz tu promenu.

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting