Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Limiti slanja email poruka

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

U cilju održavanja kvalitetnog email servisa za sve korisnike, u hosting paketima postoje određena ograničenja u slanju pošte.

 

Ovo ograničenje zavisi od izabranog hosting paketa, a limiti su sledeći...

 

Basic i SSD Lite - 300 poruka na sat
Standard i SSD Pro - 400 poruka na sat
Professional i SSD Ultimo - 500 poruka na sat
Premium i SSD Supreme - 600 poruka na sat
Svi nalozi u Reseller paketima imaju ograničenje od 500 poruka na sat

 

Mail server može prihvatiti do 25% poruka preko navedenih limita, koje će biti zadržane i automatski poslate u sledećem satu, ali to nije garantovano i preporučljivo koristiti, već je namenjeno samo za neko slučajno i privremeno prekorečnje. Treba imati u vidu da takvo prekoračenje u jednom satu srazmerno umanjuje dozvoljeno slanje u narednom satu. Na primer, ako u Standard paketu server prihvati još 100 poruka preko navedenog limita, koje će automatski isporučiti u narednom satu, to znači da Vam je limit u narednom satu za toliko manji, odnosno da možete poslati još do 300 poruka u sledećem satu. Sve ostale poruke preko gornjeg limita ("soft limit" + 25%) će biti trajno odbačene i moraju se poslati ponovo nakon sat vremena, a na email adresu pošiljaoca (Sender/Return-Path) će za svaku odbijenu ili odloženu poruku biti vraćena poruka sa greškom, koja objašnjava da li je poruka trajno odbijena ili je samo privremeno odložena.

 

Pored navedenih ograničenja u broju poslatih poruka postoji i dodatna kontrola ispravnosti slanja, tačnije dozvoljeno je najviše do 20% neispravnih slanja po satu. Na primer, ako pošaljete 100 poruka u jednom satu, a među njima je bilo 20 ili više primalaca sa neispravnim email adresama ili su poruke iz bilo kog razloga odbijene, na primer zbog neke tehničke neispravnosti u slanju, neispravne From adrese, kršenja DMARC polise i slično, mail server će blokirati dalje slanje i odbiti sve naredne poruke u tom satu i tek po isteku 60 minuta ćete biti u mogućnosti da ponovo šaljete poštu.

 

Dodatno treba imati u vidu da sa hosting paketa na deljenim serverima nije dozvoljeno slati preko 5.000 poruka dnevno ili više od 50.000 poruka mesečno.

 

Ograničenja na virtuelnim i namenskim serverima mogu biti podešena u skladu sa potrebama korisnika, pa ako Vam je potrebno slanje veće količine poruka neophodan je zakup virtuelnog ili namenskog servera sa kojima je moguće slanje veće količine poruka.

 

VAŽNO: Neophodno je da From/Sender email adresa, u aplikaciji putem koje šaljete poštu, bude ispravno podešena kako bi povratna poruka o grešci bila ispravno isporučena. Ako email šaljete iz neke web aplikacije (web sajta), veoma je važno da email adresa za prijem povratne pošte (Sender / Return-Path u email zaglavlju) bude ispravno podešena u web aplikaciji (skripti), kako bi povratne poruke sa greškama mogle da se isporuče. Dodatno je bitno da ta email adresa bude na istom domenu sa koga se šalje pošta. Takođe je bitno da se taj "bounce" email nalog redovno proverava i da se na neispravne email adrese ne pokušava ponovno slanje, odnosno kada je u pitanju newsletter baza ili bilo kakva baza registrovanih korisnika, da se neispravne email adrese redovno uklanjaju iz baze ili zamene ispravnim adresama.

 

Masovno slanje email poruka podrazumeva i da svaka poruka mora sadržati precizne podatke i adresu firme, kao i obavezan link za automatsku odjavu sa liste.

 

VAŽNO: Slanje nepoželjnih (spam ili spamvertizing) poruka na bilo kojoj vrsti email/hosting usluge nije dozvoljeno.

 

Primeri povratnih poruka o grešci u slučaju prekoračenja ovog limita

Povratna poruka koja obaveštava o potpuno odbijenoj poruci treba da izgleda ovako...

Domain XXXX has exceeded the max emails per hour (375/300 (125%)) allowed.  Message discarded


Povratna poruka koja obaveštava o privremeno odloženoj poruci treba da izgleda ovako...

Domain XXXX has exceeded the max emails per hour (340/300 (113%)) allowed.  Message will be reattempted later

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting