Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Upravljanje dolaznom poštom (Email Filters)

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Email Filteri su dostupni u svim našim hosting paketima. Oni se mogu kreirati za svaki email nalog posebno, kao i globalno za ceo hosting nalog, odnosno za sve email naloge. Globalne filtere treba koristiti samo prilikom nekih podešavanja (npr. ukoliko je potrebno podesiti da se pošta određenog naslova ili sa određenog domena briše). U većini slučajeva je ipak neophodno kreirati filtere za svaki email nalog posebno, što je i opisano u nastavku.

 

Primera radi, recimo da postoji web prodavnica na adresi "e-shop123.com" odakle često kupujete robu, i da je potrebno da se sve poruke koje pristižu sa email adresa na tom domenu (xxxxx@e-shop123.com) po prijemu smeštaju u poseban folder email naloga, radi bolje organizacije i preglednosti pošte.

 

Pre svega je potrebno da u okviru WebMail aplikacije kreirate folder u koji želite da smeštate poštu, a nakon toga je za kreiranje filtera potrebno da ispratite sledeće korake...

 

 

1. U sekciji "Email" u cPanelu kliknite na opciju "Email Filters"

 

email_filters_1

 

2. Kliknite na link "Manage Filters" sa desne strane email naloga za koji želite da filter bude kreiran

 

email_filters_2

 

3. Odaberite dugme "Create a New Filter"

 

email_filters_3

 

4.

    - U polje "Filter Name" unesite naziv filtera (1)
    - U okviru opcije "Rules", iz padajućih listi odaberite "From" (2) i "contains" (3), a u polju za unos teksta upišite "@e-shop123.com" (4)
    - Iz padajuće liste u okviru opcije "Actions" odaberite "Deliver to Folder" (5), a zatim kliknite na dugme "Browse" koje se pojavi ispod
    - Odaberite folder u koji želite da pristiže pošta sa domena e-shop123.com (za potrebe primera smo ga nazvali "e-shop123") (6)
    - Odaberite dugme "Create" (7)

 

email_filters_4

 

Ovim je filter kreiran, i biće prikazan u okviru opcije "Email Filters / Manage Filters" (za odabrani email nalog)

 

email_filters_5

 

 

Na sličan način možete premeštati SPAM poruke u poseban folder, ali sa sledećim koracima pod tačkom 4:

 

    - U polje "Filter Name" unesite naziv filtera (1)
    - U okviru opcije "Rules", iz padajućih listi odaberite "Spam Status" (2) i "begins with" (3), a u polju za unos teksta upišite "Yes" (4)
    - Iz padajuće liste u okviru opcije "Actions" odaberite "Deliver to Folder" (5), a zatim kliknite na dugme "Browse" koje se pojavi ispod
    - Odaberite folder "Spam" (6)
    - Kliknite "Create" (7)

 

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting