Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Podešavanje mail naloga u Microsoft Outlook 2010 mail klijentu

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

1. Kliknite na stavku File u levom delu glavnog menija...

 File

 

2. U padajućem meniju odaberite opciju Info, a zatim Add Account.

 

Add account

 

 

3. Kako bi ručno uneli podešavanja za nalog, odaberite opciju Manually configure server settings or additional server types.

 

Manually

 

 

4. Kao servis za pristup E-mail nalogu, odaberite Internet E-mail i kliknite na Next.

 

Internet email

 

 

5. U okviru Server Information za opciju Account type (tip naloga) odaberite IMAP ili POP3 protokol za prijem pošte i ostala podešavanja za email nalog unesite u formatu prikazanom na slici ispod, a zatim kliknite na More Settings...

 

more settings

 

 

6. Odaberite tab Outgoing Server i obeležite opcije: My outgoing server (SMTP) requires authentication, i Use same settings as my incoming mail server.

 

SMTP

 

 

7. U istom prozoru odaberite tab Advanced. Ako ste odabrali IMAP protokol za prijem pošte, Port number za Incoming server (IMAP) postavite na 143, kao što je obeleženo na slici, u suprotnom, za POP3 postavite port 110. Za Outgoing server (SMTP) koristi se port 587.

 

Advanced

 

 

8. Nakon što kliknete OK i sačuvate podešavanja, kliknite na dugme Next a zatim Finish u narednom prozoru.

 

Congrats

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting