Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Obavezna verifikacija WHOIS podataka domena

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

U skladu sa novim pravilima ICANN organizacije, od 01.01.2014. registrant (vlasnik) generičkog domena (gTLD) je u obavezi da obavi verifikaciju email adrese navedene u whois bazi, odnosno email adrese koja je navedena prilikom prve registracije domena ili bilo kada kasnije promenjena.

 

Nedavno je uvedeno i slično pravilo RNIDS-a, pa je od 27.07.2016. verifikacija podataka i email adrese neophodna i kod RS i СРБ domena.

 

Verifikacija se kod generičkih domena mora obaviti u roku od 15 dana, a kod RS i СРБ domena u roku od 20 dana.

 

Rok za verifikaciju email adrese teče od datuma...

  • registracije novog domena
  • promene kontakt email adrese u whois bazi domena
  • transfera domena u nadležnost drugog registrara (samo za generičke domene)

Email sa linkom za verifikaciju se šalje odmah prilikom dodeljivanja nove email adrese domenu, odnosno prilikom registracije novog domena, obavljenog transfera domena (kod generičkih domena) ili promene email adrese u whois bazi. Periodično se šalju i dodatni podsetnici, tačnije ista poruka sa linkom za verifikaciju se šalje najmanje tri puta. Vlasnicima domena se šalju i dodatni podsetnici 7 dana i 1 dan pre isteka predviđenog roka, dok se kod nacionalnih domena šalju poruke 10, 5 i 3 dana pre isteka predviđenog roka za verifikaciju.

 

Ako vlasnik domena ne obavi verifikaciju email adrese u predviđenom roku, domen će biti suspendovan od strane nadležnog registrara i ostaće suspendovan sve dok se verifikacija ne obavi.

 

Ako verifikacija nije bila obavljena na vreme i došlo je do suspenzije domena, nakon uspešne verifikacije email adrese, može biti potrebno i do 48 sati da domen postane ponovo dostupan na celoj internet mreži.

 

Pored ovih poruka za verifikaciju email adrese, kod generičkih domena se jednom godišnje šalje i dodatni podsetnik za proveru ispravnosti svih podataka u whois bazi domena. Po pravilima ICANN-a vlasnik domena je u obavezi da vodi računa da svi podaci u whois bazi domena budu u svakom trenutku ispravni, a u slučaju da email adresa u whois bazi domena nije ispravna i da ta poruka ne može da se isporuči, registrar može suspendovati domen.

 

Promena podataka u whois bazi domena se obavlja u korisničkom portalu, a uputstvo možete naći na sledećoj adresi...
https://helpdesk.dreamweb.rs/sr/baza-znanja/article/promena-podataka-u-whois-bazi-domena

 


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting