Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Kreiranje i povraćaj cPanel bekapova

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Kako biste preuzeli potpunu rezervnu kopiju ili samo jedan deo Vašeg cPanel naloga, u okviru Files sekcije kliknite na ikonicu Backup.

 

Backups

 

 

Preuzimanje sistemske rezervne kopije (System Account Backups)

cPanel bekap sadrži potpunu kopiju Vašeg hosting naloga i uključuje sve fajlove, baze podataka, email naloge i poruke, email prosleđivače (Forwarders) i filtere (Filters) koje ste konfigurisali kroz Vaš cPanel nalog.

 

Ovaj bekap se automatski generiše jednom nedeljno (tokom vikenda), u shared hosting paketima su dostupne verzije za poslednje tri nedelje.

 

Napomena: Na virtuelnim i namenskim serverima može biti manje ili više bekap verzija, u zavisnosti od zahteva korisnika i raspoloživog prostora.

 

U sekciji Account Backups možete odabrati željeni datum i preuzeti backup arhivu...

 

SB
Automatski povraćaj hosting naloga sa ovog bekapa ne možete obaviti samostalno, već je potrebno da kontaktirate našu tehničku podršku, ako želite da se ceo hosting nalog vrati na prethodno stanje sa nekog od ovih bekapova.

 

Ako želite da vratite samo neke delove svog naloga, kao na primer neki greškom obrisan direktorijum ili sadržaj baze, ovaj bekap možete preuzeti na svoj računar, a nakon toga raspakovati preuzetu arhivu. U dobijenom sadržaju možete pronaći kompletan sadržaj Vašeg naloga (fajlove, baze, mailove i razne sistemske konfiguracije). Ono što se najčešće može upotrebiti iz ove bekap arhive se nalazi u direktorijumu /homedir/ (fajlovi naloga) i u direktorijumu /mysql/ (baze).

 

 

Kreiranje dodatnih rezervnih kopija naloga (Full Backup)

Ovaj bekap je potpuno isti kao i prethodno objašnjeni sistemski bekap, odnosno takođe sadrži sve delove Vašeg hosting naloga, ali za razliku od sistemskog bekapa, ovaj bekap zauzima prostor hosting naloga.

 

Možete ga koristiti da sačuvate kopiju kompletnog cPanel naloga na svoj računar, kako biste kasnije imali mogućnost povraćaja na neko prethodno stanje.

 

Ukoliko želite da kreirate novi, potpuni bekap naloga kliknite na opciju Download a Full Website Backup.

Full backup

U narednom koraku, u sekciji Generate a Full Backup, za Backup Destination odaberite Home Directory.

 

Kod opcije Email Address, opciono možete uneti email adresu na koju će biti poslato obaveštenje po završetku generisanja bekapa.

 

Kliknite na Generate Backup, a u sledećem prozoru dobićete informaciju da je proces bekapa u toku i da ćete biti obavešteni po završetku.

Full backup generate

Bekap će biti sačuvan u Vašem osnovnom direktorijumu, a dostupan i u sekciji Backups Available for Download, pa ga odatle možete preuzeti. Preporuka je da za preuzimanje ovih bekapova ipak koristite FTP klijent, ukoliko je generisani bekap fajl veliki, a bekap fajl je dostupan u osnovnom direktorijumu putem glavnog FTP naloga.

 

Generated

Važno: Dodatni bekapovi, koje sami generišete ovom funkcijom, zauzimaju prostor Vašeg hosting naloga, pa je preporučljivo da redovno brišete prethodne verzije koja Vam nisu potrebne, kako biste oslobodili prostor. Takođe je bitno da prilikom kreiranja ovih dodatnih bekapova u nalogu imate dovoljno slobodnog prostora, kako kreiranjem bekapa ne biste prekoračili ukupan prostor i doveli do problema u radu nekih funkcija hosting naloga koje zavise od prostora na disku.

 

Automatski povraćaj hosting naloga sa ovog bekapa ne možete obaviti samostalno, već je potrebno da kontaktirate našu tehničku podršku, ako želite da se ceo hosting nalog vrati na prethodno stanje sa ovog bekapa.

 

Ako želite da vratite samo neke delove svog naloga, kao na primer neki greškom obrisan direktorijum ili sadržaj baze, ovaj bekap možete preuzeti na svoj računar, a nakon toga raspakovati preuzetu arhivu. U dobijenom sadržaju možete pronaći kompletan sadržaj Vašeg naloga (fajlove, baze, mailove i razne sistemske konfiguracije). Ono što se najčešće može upotrebiti iz ove bekap arhive se nalazi u direktorijumu /home/ (fajlovi naloga) i u direktorijumu /mysql/ (baze).

 

 

Rezervna kopija određenog dela naloga (Partial Backups)

Ukoliko želite, možete izvršiti bekap određenog dela naloga, a za ove bekapove kasnije možete lako sami obaviti automatski povraćaj (Restore).

 

Preuzimanje i povraćaj možete obaviti u sekciji Partial backups, i to za:

  1. Home direktorijum (sadrži sve fajlove i email-ove),
  2. MySQL baze podataka,
  3. Email prosleđivače i
  4. Email filtere.

Partial Backups


Podeli na

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting