Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Kloniranje i kreiranje "staging" sajta

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Direktno pravljenje izmena u konfiguraciji postojećeg veb sajta može u određenim slučajevima izazvati probleme pri radu sajta, dok u nekim slučajevima može izazvati potpunu disfunkcionalnost sajta.

 

Ovakvi problemi se mogu preduprediti kreiranjem tzv. "Staging" sajta, odnosno sajta koji je identičan postojećem sajtu ali je namenjen isključivo za testiranje. Ovakav sajt se obično konfiguriše tako da radi na nekom poddomenu. Predlažemo da se za ovu potrebu koristi dev. poddomen.

 

Pri testiranju izmena koje mogu da naruše funkcionalnost sajta, kao npr. instalacija novog dodatka za Wordpress ili menjanje konfiguracionih fajlova CMS-a koristi se klon originalnog sajta, odnosno production sajta. Kada su potrebne izmene potpuno testirane, ove promene se mogu preneti na originalni sajt u produkciji.

 

Ukoliko je sajt instaliran pomoću Installatron-a, proces kloniranja i puštanja izmenjenog sajta u rad je automatizovan.

 

U primeru koji sledi, podrazumeva se da sajt od koga se pravi klon već postoji i da je potpuno funkcionalan. Takođe je potrebno da imate unapred kreiran poddomen za testiranje.

 

Uputstvo za kreiranje poddomena možete pronaći u našoj bazi znanja:
https://helpdesk.dreamweb.rs/sr/baza-znanja/article/poddomen-subdomain

 

Kloniranje sajta

Kada se uspešno ulogujete u svoj cPanel, pratite sledeće korake...

1.  Sa početne stranice cPanel naloga odaberite "Installatron" u sekciji "SOFTWARE"

 

korak 1. Installatron

 

Nakon toga će se pojaviti stranica sa listom svih sajtova koji su instalirani pomoću Installatron-a


2. Za sajt koji želite da klonirate odaberite opciju "Clone"

 

korak 2. Installatron lista sajtova

 

Nakon ovoga će se prikazati ekran sa dodatnim podešavanjima vezanim za kloniranje sajta.

 

U prvom polju Source nalazi se veb adresa aplikacije koja je odabrana za kloniranje zajedno sa unutrašnjom putanjom na serveru.

 

3. Sledeći korak je da u sekciji Destination odaberete poddomen za testiranje i da selektujete opciju Create a Staging site. Imajte u vidu da, ukoliko production sajt ima omogućen https, u ovom polju bi trebao da bude odabran domen koji koristi https:

Napomena: Kako biste podesili staging sajt na poddomenu, potrebno je da prethodno kreirate poddomen.

 

Kloniranje sajta - destinacija

 

Nakon izvršenih podešavanja možete kliknuti dugme Clone na dnu stranice:

 

Pokretanje procesa kloniranja sajta

 

Ukoliko je kloniranje uspešno izvršeno, klonirani sajt će se pojaviti na listi sajtova u šrafiranom polju, a na kraju naziva će imati dodato Stage:

Kreirani staging sajt će se pojaviti i na kontrolnoj tabli cPanel-a u odeljku WEB APPLICATIONS/My Applications:

 

cPanel - Web applications

 

 

Prenos staging sajta u produkciju

Kada su završene sve radnje na staging sajtu i želite da prenesete staging verziju na production sajt, to možete uraditi kao u primeru ispod.

 

1. Za usklađivanje originalnog sajta sa staging sajtom, potrebno je pritisnuti dugme Sync na production sajtu, odnosno na sajtu koji nije šrafiran.

 

Napomena: Production sajt, odnosno sajt koji je u upotrebi će biti u potpunosti prebrisan i zamenjen staging sajtom što znači da će sve objave ili stranice koje su dodate na production sajtu nakon kreiranja staging sajta biti prebrisane.


Iz ovog razloga staging sajt se kreira samo onda kada znate koje izmene želite da isprobate, i odmah nakon testiranja treba da se sinhronizuje sa production sajtom.


Ukoliko na staging sajtu nedostaju izmene sa production sajta, u tom slučaju je potrebno prvo ažurirati staging sajt iz production sajta kao izvora. Za više informacija pročitajte povezani odeljak.

 

Usklađivanje staging sajta

 

2. Odabirom ove opcije biće otvoren ekran sa podešavanjima sinhronizacije. Preporučeno je ostaviti podrazumevana podešavanja i kliknuti dugme Sync.

 

Treba imati u vidu da se fajlovi koji su označeni crvenom bojom prepisuju preko originalnih fajlova.

Sinhronizacija - ekran sa podešavanjima

 

Iz tog razloga treba proveriti da li je omogućeno pravljenje rezervne kopije i omogućiti ukoliko već nije omogućeno:

Napomena: Potrebno je da imate dovoljno prostora u vašem hosting nalogu kako bi operacija bila uspešna.

 

Sinhronizovanje sajta

 

Nakon pokretanja sinhronizacije biće prikazan prikazan progress bar sa porukama o operacijama koje se trenutno izvršavaju na sajtu koji se sinhronizuje.

 

Nakon uspešne sinhronizacije, polje sa sinhronizovanim sajtom će privremeno biti šrafirano zelenom bojom sa porukom o uspešnoj sinhronizaciji:

 

Poruka - uspešno sinhronizovan sajt

 

 

Prenos sajta sa produkcije na staging

1. Procedura za usklađivanje staging sajta sa production sajtom je potpuno ista kao u prethodnom primeru sa tom razlikom što je u ovom slučaju potrebno kliknuti na dugne Sync na Staging sajtu, odnosno na sajtu koji je šrafiran sivim linijama.

 

Sinhronizovanje sa originalnim sajtom

 

2. Odabirom ove opcije, ponovo će biti prikazan ekran sa opcijama za sinhronizaciju, samo što će ovaj put kao izvor biti naveden production sajt.

 

Usklađivanje staging sajta - podešavanje izvora

 

U ovom slučaju, kao destinacija treba da bude prikazan staging sajt, odnosno klon production sajta:

 

Singronizacija sa originalnim sajtom - ekran sa podešavanjima

 

I ovaj put možete sačuvati rezervnu kopiju kloniranog sajta, ali se treba prethodno uveriti da u hosting nalogu ima dovoljno slobodnog prostora za pravljenje backup-a.

 

Kada su sva podešavanja izvršena, možete kliknuti na dugme Sync.

 

Nakon pokretanja sinhronizacije, biće prikazan progress bar zajedno sa porukama o opercijama koje se trenutno izvršavaju.

 

Ukoliko je sinhronizacija uspešno završena, sinhronizovani sajt će biti privremeno prikazan u šrafiranom zelenom polju zajedno sa porukom o uspešnoj sinhronizaciji.

 

Uspešna sinhronizacija - staging sajt


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting