Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Kloniranje udaljenog Git repozitorijuma

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Sadržaj:

 1. Kloniranje javnog git repozitorijuma
 2. Kloniranje privatnog git repozitorijuma
 3. Ažuriranje lokalnog cPanel repozitorijuma
 4. Pregled istorije izmena

cPanel pruža mogućnost jednostavnog kreiranja git repozitorijuma kao i njihovo kloniranje sa spoljnih servera. U tekstu koji sledi biće opisan postupak kloniranja git repozitorijuma sa Github-a kao i detalji vezani za njihovo održavanje.

 

Kloniranje javnog git repozitorijuma

Prvo što je potrebno uraditi jeste kopirati link do repozitorijuma. U ovom primeru koristićemo Github:

 

Kloniranje repozitorijuma sa Github-a

 

Na početnoj stranici projekta na github-u nalazi se zeleno dugme Code. Klikom na ovo dugme otvoriće se padajući meni sa URL adresom repozitorijuma i opcijama vezanim za kloniranje repozitorijuma:

 

Kopiranje adrese git repozitorijuma na Github-u

 

Sa desne strane polja sa adresom nalazi se dugme za kopiranje. Pritiskom na ovo dugme adresa repozitorijuma biće kopirana na Clipboard.

 

Nakon što je adresa iskopirana, možemo pristupiti cPanelu.
U odeljku FILES kliknite na Git Version Control:

 

Git Version Control Opcija u cPanel-u

 

Nakon toga otvoriće se ekran sa listom postojećih repozitorijuma. Ukoliko nema nijednog, biće prikazana prazna lista sa dugmetom Create.

 

cPanel git - Create repository opcija

 

Klikom na ovo dugme otvoriće se ekran sa opcijama za kreiranje novog git repozitorijuma. Opcija za kloniranje repozitorijuma će već biti omogućena, sve što treba da uradimo je da nalepimo link u predviđeno polje.

 

cPanel Git - Clone a repository

 

Nakon toga možemo ručno prilagoditi lokalnu putanju do repozitorijuma.

 

Podrazumevana putanja je u folderu /home/username/repositories/repo_name

 

Puranja do repozitorije

 

Na kraju možemo izmeniti naziv repozitorijuma (Repository name). Ovo podešavanje menja samo ime u prikazu na listi repozitorijuma.

 

Naziv Git repozitorijuma

 

Kada su sva podešavanja završena, možemo kliknuti dugme Create kako bi otpočeo proces kloniranja repozitorijuma. Treba imati u vidu da u zavisnosti od veličine repozitorijuma ovaj proces može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Za velike repozitorijume preuzimanje fajlova može biti i duže. Nakon uspešnog kloniranja, kreirani repozitorijum će biti prikazan na listi repozitorijuma u zelenom polju.

 

Git kreiranje gotovo

 

Kloniranje privatnog git repozitorijuma

U primeru koji sledi biće prikazan postupak dodavanja SSH ključeva za privatne repozitorijume na Github-u.

 

Napomena: Za ovaj postupak potrebno je da imate na računaru instaliran puttygen generator SSH ključeva. Ovaj program obićno ide u paketu sa PuTTY SSH menadžerom.

Koraci su sledeći:

 1. Kreiranje SSH ključa
 2. Dodavanje javnog ključa na Github
 3. Dodavanje privatnog ključa na cPanel
 4. Kloniranje privatnog repozitorijuma

 

Korak 1

Kreiranje SSH ključa

U puttygen aplikaciji potrebno je odabrati odgovarajući ključ. Trenutno preporučeni tip ključa od strane Github-a je ed25519. Tip ključa možete odabrati klikon na neku od ponuđenih opcija u odeljku Parameters.

U ovom slučaju odabraćemo opciju EdDSA ► Ed25519 (255 bits) a zatim treba pokrenuti generisanje ključa klikom na dugme Generate.

 

puttygen - generisanje kljuca

 

Nakon ovoga biće kreiran par ključeva. Unutar puttygen prozora biće prikazan javni ključ u OpenSSH formatu. Ovaj ključ treba selektovati i kopirati na clipboard:

 

puttygen - kopiranje kljuca

 

Nakon toga, privatni ključ možemo sačuvati u novom fajlu, odabirom opcije "Save private key":

 

Cuvanje privatnog kljuca

 

 

Ukoliko vidite upozorenje kao u primeru ispod:

 

puttygen upozorenje

 

Potrebno je samo potvrditi, odnosno kliknuti Yes kako bi smo preskočili kreiranje lozinke za ključ. Odaberite lokaciju i naziv fajla i sačuvajte privatni ključ.

 

Korak 2

Dodavanje javnog ključa na Github

Da bi ste dodali javni ključ u određeni repozitorijum, potrebno je da repozitorijum bude u vašem Github nalogu.

 

Kada se prijavite na Github, unutar kartice SettingsDeploy keys treba da odaberete opciju Add deploy key:

 

Git deploy keys

 

U polje Key treba da nalepite ključ koji ste prethodno iskopirali iz putty generatora:

 

Github deploy keys

 

Unesite naslov i kliknite "Add key". Nakon ovoga će se pojaviti stranica za dodatnu autentifikaciju:

 

Github dodatna autentifikacija

 

Unesite lozinku Github naloga i potvrdite. Nakon uspešnog dodavanja bićete preusmereni na stranicu "Deploy keys". Odavde možete kasnije obrisati ključ ukoliko se javi potreba za time.

 

Github lista deploy kljuceva

 

Ovim postupkom je javni ključ uspešno dodat na Github.

 

 

Korak 3

Dodavanje privatnog ključa na cPanel

Iz cPanela odaberite opciju SSH Access u odeljku Security:

 

cPanel SSH Access

 

Odabirom ove opcije će se otvoriti stranica SSH Access. Pitisnite na dugme Manage SSH Keys. Pri vrhu stranice kliknite plavo dugme Import Key:

 

cPanel - manage ssh keys

 

Otvorite privatni ključ koji ste prethodno sačuvali (na lokalnom računaru), u nekom tekst editoru ( kao na primer Notepad ) selektujte ceo sadržaj fajla sa ctrl+a i iskopirajte na clipboard.

 

Nalepite iskopirani tekst u cPanelu u polju "Paste the private key into the following text box":

 

cPanel paste private key

 

VAŽNO: Kao naziv ključa (odnosno naziv fajla koji će biti kreiran na fajl sistemu), potrebno je da unesete "id_rsa", "id_dsa" ili "id_ed25519". Ukoliko ključ bude imao naziv koji se razlikuje od nekog od navedena tri, kloniranje neće raditi, zato što putem cPanel interfejsa nije moguće podesiti putanju do fajla sa prilagođenim nazivom. Takođe, treba imati u vidu da naziv fajla u ovom slučaju nema veze sa tipom ključa, odnosno da, na primer, ključ koji je kreiran kao "RSA", može da se sačuva pod nekim od ostala dva dostupna naziva koji se teoretski predviđeni za neki drugačiji tip ključa.

 

Nakon ovoga kliknite dugme Import i biće prikazana poruka o uspešnom uvozu SSH ključa:

 

SSH import 1

 

Nakon ovoga, možemo se vratiti na prethodnu stranicu klikom na link "Back to Manage Keys". Na stranici "Manage SSH Keys" sada će se pojaviti ključ koji je upravo dodat:

 

cPanel privatan kljuc

 

Korak 4

Kloniranje privatnog repozitorijuma

Kako bismo klonirali privatni repozitorijum, potrebno je prvo da iskopiramo adresu repozitorijuma sa Github-a. Kre kopiranja adrese potrebno je da odaberemo opciju SSH koja će prikazati adresu za kloniranje repozitorijuma putem SSH:

 

Kopiranje adrese sa Github-a

 

Nakon toga možemo otvoriti stranicu Git Version Control u odeljku Files cPanel-a:

 

Git kontrola verzije cPanel

 

I kliknuti dugme Create kako bismo otvorili stranicu sa opcijama za kreiranje repozitorijuma.

 

U polje Clone URL treba uneti adresu koja je prethodno iskopirana sa Github-a:

 

Kloniranje privatnog repozitorijuma

 

Nakon toga možete izmeniti putanju i naziv repozitorijuma, i na kraju kliknite dugme Create.

 

Nakon uspešnog kloniranja, repozitorijum će biti dodat na listi repozitorijuma u cPanel-u.

 

cPanel lista repozitorijuma

 

Ažuriranje lokalnog cPanel repozitorijuma

Kada dođe do izmena u repozitorijumu koji se nalazi na Github-u, potrebno je ručno osvežiti repozitorijum na cPanel serveru. To se može uraditi na sl. način:

Potrebno je ponovo otvoriti listu git repozitorijuma sa cPanel-a u odeljku FILESGit Version Control:


Git - cPanel

 

Pronaći na listi repozitorijuma željeni repozitorijum u odabrati opciju manage:

 

cPanel - Git manage

 

Ovo će otvoriti stranicu Manage Repository i podrazumevanu karticu Basic Information.

Potrebno je kliknuti na karticu Pull or Deploy

 

cPanel Git - Pull or Deploy

 

Ovo će prikazati osnovne podatke o repozitorijumu kao i podatke o verziji repozitorijuma koji se nalazi u produkciji (Last Deployment Information). Odavde je potrebno kliknuti dugme Update from Remote:

 

Pull & Deploy - informacije o repozitorijumu

 

Nakon uspešnog ažuriranja biće prikazana poruka kao u primeru ispod:

 

Info screen - up to date

 

Pregled istorije izmena

Nakon kloniranja repozitorijuma sa Github-a, u lokalnom repozitorijumu će biti dostupna kompletna istorija izmena od kreiranja repozitorijuma.

Istoriju izmena možemo otvoriti klikom na dugme History:

 

cPanel - Git manage

 

Ova opcija će otvoriti ekran sa istorijom izmena.


Sa ove stranice možemo:

 1. videti detalje o pojedinačnoj izmeni, odnosno commit-u
 2. upoređivati fajlove - klikom na opciju commitdiff
 3. videti strukturu projekta za određeni commit - opcija tree
 4. preuzeti snapshot repozitorije za određeni commit

Git - pregled istorije izmena


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting