Došlo je do problema pri učitavanju komentara.

Installatron - Napredna WordPress instalacija

Portal za podršku  »  Baza znanja  »  Pregled članka

  Štampa

Kroz Vaš cPanel nalog uz pomoć Installatrona možete jednostavno instalirati web aplikaciju ili CMS. U ovom tutorijalu obuhvaćen je proces instalacije WordPress CMS-a.

 1. Kako bi pokrenuli instalaciju, u sekciji SoftwareVašeg cPanel naloga kliknite na ikonicu Installatron.


  Icon


 2. Najpre je potrebno da odaberete karticu "Application Browser", a potom će Vam se otvoriti prozor sa ikonicama aplikacija dostupnih za instalaciju. Kliknite na ikonicu WordPress-a.


  Installatron korak 1
  Installatron korak 2

 3. Kliknite na Install this application.


  Install

 4. U prikazanoj formi potrebno je da unesete inicijalna podešavanja aplikacije...

  Location

  1. Domain
   Odaberite domen ili poddomen na kome želite da obavite instalaciju WordPress-a.

  2. Directory (Optional)
   Ovo polje možete ostaviti prazno, ako želite da se sajt prikazuje na odabranom domenu bez dodatne putanje iza. S druge strane, ako u prvom polju za Domain odaberete www.domen.rs, a za direktorijum unesete wordpress, sajt će biti dostupan na adresi: www.domen.rs/wordpress.

   Location


  Version

  1. Version
   Za verziju aplikacije uvek birajte poslednju verziju, odnosno verziju pored koje piše recommended.

  2. Language
   Iz padajućeg menija odaberite jezik na kome će biti instalirana aplikacija. Za WordPress je dostupan i srpski jezik.

  3. EULA
   Odabirom I accept the licence agreement prihvatate uslove korišćenja WordPress-a.

  4. Automatic update
   Ova opcija omogućava da odaberete način nadogradnje WordPress-a na poslednje verzije. Ako želite da nadogradnju obavljate ručno iz WordPress-a, odaberite Do not automatically update. Druga opcija (Create a backup and update to new minor versions...) omogućava da Installatron automatski, u toku noći, proveri dostupnost novih verzija WordPress-a i automatski obavi nadogradnju na novu verziju koja uključuje samo bitne promene koje se odnose na bezbednost i ispravke grešaka. Pre nadogradnje, Installatron pravi bekap aplikacije pa u slučaju da je došlo do greške prilikom ili nakon nadogradnje, uvek možete izvršiti povraćaj sa automatski kreiranog bekapa. Treća opcija je slična prethodnoj s tim što uključuje sve izmene u novoj verziji.

  5. WordPress Plugin automatic update i WordPress Theme automatic update
   Odaberite opciju za automatsko ažuriranje plugin-ova i tema. Standardno, ove opcije su isključene, pa ih možete uključiti odabirom druge opcije...

   Install version


  Settings

  1. Unesite pristupne podatke i email admin naloga. Pri tom vodite računa da lozinka bude dovoljno kompleksna.

  2. Unesite naslov i slogan WordPress sajta.

  3. Two-Factor Authentication
   Ova opcija omogućava korišćenje dvostruke autentifikacije za pristup admin panelu. Autentifikacija se ostvaruje uz pomoć Clief aplikacije koja je dostupna za IOS i Android uređaje.

  4. Limit Login Atempts
   Ova opcija omogućava da se ograniči neispravan broj pokušaja pristupa admin panelu.

  5. Enable Multi-site
   Ako ne želite da koristite WordPress Multi-site, ostavite ovu opciju podešenu na No, do not enable...

  Settings

  Advanced

  1. Advanced Settings Managment
   Možete odabrati opciju Automatically manage... za odabir standardnih opcija prikazanih na slici. Za napredna podešavanja odaberite Let Me Manage These Settings.

  2. Database Managment
   Opcija Automatically create a new database for the installed application će u Vašem hosting nalogu kreirati novu bazu podataka za ovu instancu WordPress-a, pa vodite računa o ograničenju broja baza u sklopu Vašeg hosting paketa. Ukoliko ste već kreirali bazu podataka i želite da je iskoristite za ovu instalaciju, odaberite opciju Let me choose an existing database i unesite pristupne podatke za pomenutu bazu.

  3. Email Notification
   Installatron će automatski slati obaveštenja na email administratora za bitne stavke vezane za samu aplikaciju, kao što je na primer, završetak procesa automatske nadogradnje na novu verziju ili greška pri kreiranju bekapa... Ukoliko želite da prilagodite koja obaveštenja Vam pristižu na email, odaberite Let me choose which notification are sent.

  4. Default Backup Location
   Standarno, Installatron bekapove aplikacije čuva u okviru Vašeg cPanel naloga.
   Pored postojeće lokacije na Vašem hosting nalogu, možete dodati i udaljenu (remote) lokaciju bekapa odabirom opcije Add a new backup location.

  5. Automatic Backup
   Automatski bekap se već izvršava na nivou sistema pa nije neophodno da ova opcija bude uključena. Ako ipak želite da kasnije kroz Installatron upravljate bekapovima aplikacije, odaberite jedan od bekap planova.


   Install advanced

   Kliknite na dugme Install u dnu stranice i sačekajte dok se obavi proces instalacije, nakon čega možete pristupiti vašem WordPress sajtu.
   

  


Podeli na
Da li Vam je ovaj članak koristio?  

Povezani članci

© DreamWeb | Hosting